Ja til salmer og sang i skolen!

Til tross for gjentatte innspill om å sikre sang en sentral plass i KRLE-faget, er det ingen gehør å få oss statlige myndigheter.

Publisert i Vårt Land 14.01.20

Det er gledelig å lese Leif Hovde i Vårt Land 8. januar om at barn og unge skal lære seg sanger og salmer i barnehage og skole.

Kristent Pedagogisk Forum (KPF) har prøvd å påvirke de som utformet skolens nye læreplan i KRLE til å sikre at sangen får en god plass i faget. I 2018 kom vi med innspill til høringen om kjerneelementene i faget. Vi foreslo et nytt element som kunne vært kalt «Kunst og kultur i kristendom, religioner og livssyn». Et slikt element ville kunne ivaretatt sang- og salmeskatten. Vi ble ikke hørt i den runden.

I fjor forsøkte vi på ny ved å gi innspill til den nye læreplanen i KRLE. Vi poengterte viktigheten av å ha et hovedprinsipp som gikk på sang og det estetiske. Så vi foreslo nok en gang å ha inn et kjerneelement om kunst og kultur. Vi ble ikke hørt da heller.

I Mønsterplanen fra 1974 var målet for sangundervisningen å oppdra elevene til å bli glade i å synge og å se vitsen med å synge. De som laget den planen har virkelig skjønt betydningen av sangen.

I 1997 ble musikk definert som et allmenndannende fag, hvor elevene skulle bruke stemmen sin, improvisere, og ta i bruk dans, rim og regler.

Da Kunnskapsløftet kom i 2006 kom det krav om at resultatet av sangundervisningen skulle kunne måles. Det kan jo ha ført til at noe av sanggleden ble borte.

Og fra 2017 har altså ikke sang og musikk vært med i den nye overordna læreplanen for skolen.

Vi i KPF er enige med Hovde i at barna mister en skatt. Vi håper fortsatt at det er mulig å få tilbake sanger og salmer i opplæringen av nye generasjoner.  

Powered by Cornerstone