Pedagoghelg

Ungdom i Oppdrag arrangerer pedagoghelg på Grimerud Gård 31. jan. – 2 . feb.

KPF vil gjerne få anbefale Ungdom i Oppdrags pedagoghelg i slutten av januar 2020. Her får du en praktisk kobling mellom tro og arbeidsliv, og livsnær undervisning fra pedagoger med ulike bakgrunner.

UIO skriver selv at "Vi ønsker å skape en plattform for kristne pedagoger og pedagogstudenter som har et kall og et ønske om å undervise mennesker i alle aldre".

Tidligere deltakere med bakgrunn fra barnehage, grunnskole og videregående sier:

  • Gitt meg konkrete idéer til hvordan ta med Gud inn i arbeidsdagen i større grad.

  • En oase i hverdagen.

  • En plass jeg kan komme som jeg er, bli møtt og reise fornyet og inspirert hjem.

  • Nytt mot å stå i hverdagen.

  • Det er ikke «farlig» å reise alene, her blir en varmt og godt ivaretatt/mottatt.

    For spørsmål, ta kontakt med: Grethe Sandtorp på pedagoghelg@friskolen.no

    Pedagoghelg.pdf

Powered by Cornerstone