Bordvers/bordbønn

Det er ikke nedlagt forbud mot å bruke bordvers/bordbønn i skolen. Bordvers kan inngå i skolens praksis på tre måter:

 1. Elevene lærer om bordbønn. De lærer ulike eksempler på bordbønn og hvordan de kan brukes.
 2. Bordvers/bordbønn som rituell handling før elevene spiser skolemat. Dette vil være et eksempel på religionsutøvelse eller tilslutning til religion.
 3. Bordvers uten religiøst innhold.

Vi vil presisere følgende:

 • det er viktig å ha en god dialog med foreldrene.
 • det er vanskelig å veilede om bordvers/bordbønn, siden det er ulike kulturer og tradisjoner for bruk av bordvers/bordbønn rundt om i landet.
 • bordvers/bordbønn brukt som religionsutøvelse gir rett til fritak.
 • bordvers/bordbønn kan brukes uten å være religionsutøvelse Det er når elevene lærer om bordvers/bordbønn i ulike religioner, livssyn og kulturer.
 • når bordvers synges, kan alle elevene være til stede i rommet. Men ingen elever må presses til å delta aktivt.
 • elevene må heller ikke presses til å folde hendene.

Aktuelle bordvers:

 1. Å du som metter liten fugl, velsign vår mat o Gud.
 2. Gledens Herre vær vår gjest ved vårt bord i dag. Gjør vårt måltid til en fest etter ditt behag.
 3. Herre, din jord bærer mat nok for alle takk for den delen du vil vi skal ha. Lær oss å dekke et langbord i verden som alle kan reise seg mette fra.

Dersom det ikke er mulig med religiøse bordvers, har Eyvind Skeie laget et religionsnøytralt vers som egner seg godt som en nøytral variant:

Mat og drikke på vårt bord
kommer fra den gode jord
Alt er gaver, og vi får
mye mer enn vi forstår
Vi vil knytte vennskapsbånd
rekke fram en åpen hånd
dele glede håp og brød
slik at ingen lider nød.

 

Vedtatt i KPFs landsstyre september 2010

Powered by Cornerstone