Salmer og sanger

Det er lov å synge kristne salmer og sanger i skolen. Hjemmel: Kompetansemål i RLE-faget

Vi vil presisere følgende:

 • Sang og musikk er en av flere arbeidsmåter som skal bidra til å engasjere elevene og gi innsikt.
 • Salmer og sanger er en del av den norske kulturarven.
 • Det vil være veldig vanskelig å undervise i for eksempel protestantisk kristendom uten å gjøre bruk av sang og musikk.
 • Når sangen er religionsutøvelse, skal det være mulighet for fritak (tilbedende deltakelse).
 • Når sangen ikke er religionsutøvelse, blir sang brukt som en engasjerende arbeidsmåte (observerende deltakelse). Grensene kan være veldig vanskelige å se her. Derfor er det veldig viktig at en har god dialog med hjemmene (og elevene). Praksis vil variere mye etter hvor en er i landet, og hvor religiøst sammensatt en klasse er.
 • Det anbefales å bruke både eldre salmer og nyere salmer/gospelsanger. - Det anbefales ikke å bruke sanger av den subjektive, bekjennende typen.
 • f.eks. Jeg vil gi deg o Herre min lovsang Salige visshet, Jesus er min
 • Ren og rettferdig, himmelen verdig er jeg...
 • Det er ikke personer som hører til fremmede religioner som er de største motstanderne av kristne sanger. Derfor skal en kunne ha frimodighet til fortsatt å bruke salmer og sanger fra den kristne kulturarven. Men det er som sagt viktig med dialog med hjemmene.
 • Kristne salmer og sanger hører med til den kristne og nasjonale kulturarven og kan brukes med frimodighet.
 • Hvilke salmer/sanger kan synges? Eksempel:

* Sanger knyttet til kirkeåret, bibelfortellinger, skaperverket: - Herre Gud, ditt dyre navn og ære
- Guds ord det er vårt arvegods
- Alt står i Guds faderhånd
- Vår Gud han er så fast en borg - Ikke en spurv til jorden
- Den prektig kledde sommer fugl

* Sanger knyttet til jul:
- Et barn er født i Betlehem - Glade jul
- Deilig er jorden
- En stjerne skinner i natt
- Det lyser i stille grender

* Sanger knyttet til påske: - Deg være ære
- De trodde at Jesus var borte
- Påskemorgen slukker sorgen
- Dine hender er fulle av blomster

* Sanger knyttet til etikk, vennskap: - Vi tar hverandres hender
- Inger er så trygg i fare
- Alltid freidig

* Nyere salmer og sanger:
- Han har den hele vide verden i sin hånd - Hvem er jungelens konge?
- Ein fin liten blome
- Morning has broken (Tenk at få vakna) - Blå salme (Erik Bye)
- Hymne (Einar Skjæråsen)
- We are the world (Michael Jackson)
- Bred dina vida vingar

* Sanger med utenlandsk tekst: - By the rivers of Babylon - Down by the riverside
- Go down, Moses
- Danke

* Misjon, dåp, konfirmasjon
- Reis deg Guds menighet
- Rop det ut med hjertets jubel
- Milde Jesus, dine hender
- Måne og sol, skyer og vind
- Himmelske Fader, herleg utan like

* Nasjonalsanger
- Ja, vi elsker dette landet
- Gud signe vårt dyre fedreland - Gud signe Noregs land

* Hva med bønnesanger?
Noen steder vil dette fungere greit, andre steder ikke. Stikkord: Dialog med hjemmene.

- Vær meg nær o Gud
- Jeg folder mine hender små

 

Vedtatt i KPFs landsstyre mai 2010

Powered by Cornerstone