Kirkebesøk

Det er lov å ta med klasser for å besøke kirker. Hjemmel: Kompetansemål i RLE-faget

Vi vil presisere følgende:

  • En må skille mellom skolegudstjeneste og ekskursjon i kirken.
  • Et besøk av elever i kirken er et rent faglig opplegg.
  • Under et besøk forteller formidleren om kirkebygget, symboler, handlinger. En utøver ikke religiøs praksis. Noen steder i landet kan det likevel være aktuelt å synge salmer o.a. under et besøk. Men da må dette være avklart med hjemmene.
  • Skolens læreplan er bestemmende for samarbeidet skole og kirke. - Et kirkebesøk gir ikke grunnlag for fritak.
  • Skolen bør se på kirken som en ressurs.
  • Kirken er en del av vårt felles kultur- og verdigrunnlag.

 

Vedtatt i KPFs landsstyre mai 2010

Powered by Cornerstone