Elever i norsk skole må definere og diskutere egne verdier

Gjensidig respekt skapes når vi kan dele vårt verdisyn med andre og forstå hva som faktisk ligger bak. Vi må tørre å diskutere verdier i skolen – også med de som mener noe annet enn oss selv.

Publisert i Dagen 21. oktober 2016

Forståelse og respekt skapes ikke i et livssynsnøytralt vakuum. Norge må ikke gå i den samme fellen som Frankrike, hvor religion og verdier er tatt ut av det offentlige rom.

Ei heller må vi bli så «skinn-tolerante» at vi tåler alt, men ikke kan diskutere hverandres verdier i frykt for å støte hverandre. Norske elever må få snakke om, definere og diskutere sine verdier i skolen.

Stortingsmeldingen «Fag – fordypning – forståelse» er til behandling i Stortinget i disse dager. Meldingen er en fornyelse av Kunnskapsløftet som har gitt retning til utviklingen i den norske skolen de siste ti år.

Verdiløftet som etterlyses i den ferske skolemeldingen gir oss et springbrett for å sikre åpenhet, frihet og gjensidig respekt også i fremtidens Norge. Koblingen mellom verdigrunnlaget i formålsparagrafen og læreplanene er i dag usystematisk og for svak. 

Verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet skal nå integreres i fagene på lik linje med de grunnleggende ferdighetene.

Verdier kan grovt sett deles inn i tre kategorier:

  1. Universelle verdier – samfunnet vårt har et sett med felles verdier som er sanne på tvers av kulturer
  2. Kontekstspesifikke verdier – arbeidsplasser, skoler og religiøse settinger har et sett med felles verdier som preger miljøet
  3. Personlige verdier – personlige verdier kan være vidt forskjellige, men kjennetegnes ved at de fungerer som et personlig kompass vi lever livet vårt ut ifra.

Elever i den norske skolen må få mulighet til å bli kjent med verdiene på alle tre nivåer. Mens de universelle og kontekstspesifikke verdiene kan undervises, må de personlige verdiene utforskes og defineres. 

Å leve opp til andres verdier uten å være tro mot egne verdier kan være en betydelig stressfaktor. Undervisningen må legge til rette for at elever kan bli kjent med, definere og diskutere egne verdier.

Vi anbefaler følgende tre tiltak når «Verdiløftet» skal detaljeres videre:


  • Vev verdiene tett inn i undervisningen. Læreplanene og læreverkene må kryssjekkes mot de universelle verdiene i formålsparagrafen. Verdiene må deretter ligge til grunn for undervisningen som gis – ikke bli et tillegg til dagens undervisning.
  • La elevene få definere verdiene de har. Vi trenger alle å forstå egne verdier, hva de betyr for meg og hvordan jeg kan leve i tråd med mine verdier.
  • Legg til rette for refleksjon. Gjensidig respekt skapes når vi kan dele vårt verdisyn med andre og forstå hva som faktisk ligger bak. Vi må tørre å diskutere verdier i skolen – også med de som mener noe annet enn oss selv.

Respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet skapes ikke ved å legge lokk på personlige verdier – det er frukten av gjensidig forståelse og dialog.

 

 

Powered by Cornerstone