Etikkboka - etikk og filosofi

Et supplement til undervisningen i KRLE på ungdomstrinnet. Med filosofisk etikk, allmenn etikk, kristen etikk, annen religiøs etikk, humanetikk.

Leiv Steinar Hovtun har skrevet en bok om etikk og filiosofi. Vi kommer til å legge ut enkeltkapitler på nettsiden - som en ressurs for dere. 

Last ned kapittel 1

Fra baksiden av boken: 

'I 2015 bestemte Regjeringen at grunnskolens religionsfag skal hete kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Kristendomsandelen skal være minst halvparten av stoffet. Denne boka vil forsøke å legge til rette for at kristendommen og religionene får en større del av behandlingen av etiske og eksistensielle spørsmål i klassene.

Målgruppen er særlig tenkt å være lærere og elever i ungdomsskolen, men en del av problemstillingene kan være aktuelle også på barnetrinnet.'

 

Powered by Cornerstone