Om KPF

Skolen er en av de viktigste arenaene for kunnskap- og verdiformidling. Her møter barna voksenpersoner som fungerer som forbilder, veiledere og premissleverandører for grunnlegende verdier i livet. Siden kristendom som fag har mistet noe av sin posisjon er det viktig at verdiene, grunnlaget og kulturarven som kristendommen innbefatter, ikke mister sin kraft. Her er du viktig!

 KPF sier ikke at man skal ha forkynnelse i offentlige skoler og barnehager, men vi mener at kristendommen har en helt naturlig plass der. Den er vår kulturarv og er helt nødvendig å kjenne til for å forstå det norske samfunnet. Som kristen pedagog har du en unik mulighet til å løfte frem god undervisning og gode holdninger. Vi ønsker at du skal slippe å være redd for at det du gjør er feil, eller på kanten av lovverket.

Vi ønsker at barn og unge skal lære om kristen kulturarv og kristne verdier i skolen. Vi ønsker at barn og unge skal kjenne til kirken og kristen tro som en naturlig del av det norske samfunnet. Vi ønsker å være til støtte og inspirasjon for deg som pedagog.


Har du kanskje sett våre innlegg i mediene om skolegudstjeneste, påskefeiring og kritikken av læreverkene i RLE? KPF er opptatt av å sette saker på agendaen og skape debatt. Sjekk forøvrig fagbladet vårt favn og hjemmesiden vår for faglig påfyll, anmeldelser av læreverk i RLE, bøker og filmer samt andre interessante saker.

Vi har også flere jern i ilden, nemlig trosopplæringsprosjektet Verktøykassa.no. Kanskje du har hørt om Skal-Skal ikke-prosjektet som vi drev i flere år?

KPF er over 100 år gammel, og vi har tenkt å fortsette arbeidet vårt i lang tid fremover. Skal vi gjøre dette så trenger vi også din støtte. Om du så vil delta aktivt eller bare være en støttespiller så er du like velkommen. Du trenger ikke være pedagog for å bli medlem.

Les mer om medlemsskap her, eller se vår informasjonsfilm her.

Powered by Cornerstone