Landsstyret

Landsstyret velges hvert annet år på representantskapsmøtet. Styret består nå av:

Styremedlem: Karina Jacobsen, 26 år. Kommer opprinnelig fra Kristiansand. Jobber nå på tredje året som kontaktlærer på barnetrinnet i Osloskolen.

Styremedlem: Einar Reigstad, 65 år. Bor på Frekhaug nord for Bergen. Er amanuen- sis i pedagogikk på NLA Høgskolen, Avde- ling for pedagogikk, Sandviken – Bergen. Arbeider særlig innen områdene pedago- gisk sosiologi, familiepedagogikk og peda- gogisk ledelse i barnehage og skole.

Styremedlem: Ane Sofie L. Sørdal, 23 år. Bor nå i Bergen og studerer til å bli barnehagelærer. Er ellers utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Styremedlem: Anne Signe Øygarden, 29 år. Bor i Oslo og har bachelor i samfunnskommunikasjon. Har et brennende hjerte for barnehagelærere.

Styremedlem: Tove Welle Haugland, 31 år. Bor i Oslo og arbeider som kommunikasjonsleder for KrF på Stortinget. Har jobbet med utdanningspolitikk. 

Daglig leder: Elisabeth Hovland

 

Powered by Cornerstone