Landsstyret

Landsstyret velges hvert annet år på representantskapsmøtet. Styret består nå av:

Leder: Leiv Steinar Hovtun, 66 år. Er fra Kleppe på Jæren. Har vært lærer på alle trinn i grunnskolen. De siste 15-16 årene as- sisterende rektor ved en ungdomsskole i Klepp kommune. Har nå gått av med AFP.

Nestleder: Karina Jacobsen fra Oslo er valgt som nestleder i Landsstyret.

Styremedlem: Linda Oftedal Jakobsen, 65 år. Er fra Lyngdal. Har vært styrer/enhets- leder i barnehage. Har nå gått av med AFP.

Styremedlem: Anne Marie Halvorsen, 68 år. Bosatt i Hemnes kommune, Nordland. Har arbeidet i barneskolen som lærer og rektor. Har de siste årene (2006-2016) ar- beidet som lærer og koordinator i voksen- opplæringen. Er nå pensjonist.

Styremedlem: Karina Jacobsen, 26 år. Kommer opprinnelig fra Kristiansand. Jobber nå på tredje året som kontaktlærer på barnetrinnet i Osloskolen.

Styremedlem: Einar Reigstad, 65 år. Bor på Frekhaug nord for Bergen. Er amanuen- sis i pedagogikk på NLA Høgskolen, Avde- ling for pedagogikk, Sandviken – Bergen. Arbeider særlig innen områdene pedago- gisk sosiologi, familiepedagogikk og peda- gogisk ledelse i barnehage og skole.

Styremedlem: Ivar Smedsrud. Arbeider i NMS. Har tidligere blant annet jobbet som studentprest på NLA og i IFES/NKSS.

Studentrepresentant: Ane Sofie L. Sørdal, 23 år. Bor nå i Bergen og studerer til å bli barnehagelærer. Er ellers utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Daglig leder: Billy Taranger er engasjert i en 20 % stilling som administrator for KPF.

 

Powered by Cornerstone