100 år med KPF

KORT HISTORIKK:   

KPF 100 ÅR 2009

(Skrevet av Leiv Steinar Hovtun etter manus av Gunnar Skaar (mars 2010))

 

Oppstart Gjøvik 6. juli 1909

 • Navn: Norges Kristelige Lærerforbund
 • 300 delegater
 • Leder: R.I.Ringdal
 • Visjon: Lærerne og barna for Kristus!

 

Årsak til dannelsen:

 • Blant annet unionsoppløsningen 1905. Norge ble selvstendig.
 • Mange organisasjoner oppstod på denne tiden.
 • Norges KL: Visjon og ambisjoner av nasjonal karakter
 • Dessuten: Svar på tidens pedagogiske og oppdragelsesmessige utfordringer.

 

Møteplasser:

 • Lærerstevnene. Stevnet på Voss 1910 hadde 600 deltakere
 • Lokallagsarabeid. 20 lokallag og ca. 700 medlemmer på denne  tiden.

 

NKL var:

 • samlingsorganisasjonen
 • inspirasjonsorganisasjonen
 • læringsorganisasjonen
 • kamporganisasjonen

 

Medlemsblad:

1909: Fra Norges Kristelige Lærerforbund

1913: Kristelig Pedagogisk Tidsskrift

1946: Kristen skole

1950: Prismet

1959: Eget meldingsblad: Vårt ansvar

1966: Nytt (sammen med IKO)

Nyere tid: KPF-kontakten og Favn

 

Etter krigen:

 • 1949: 23 lokallag
 • Sommerstevner, møter, lokallagsvirksomhet
 • Nordisk samarbeid
 • Samarbeid med IKO (fra 1945)

 

Generalforsamling Solborg 1963

 • Sammenslåing NKL og lærerstudentforbund
 • Nytt navn: Landslaget for kristen skole (LKS)
 • Første leder for denne "nye" organisasjonen: Trygve Tønnessen
 • Første sekretær i LKS: Edvard Brøvig (1964)
 • Jon Ytrehorn avløste Brøvig som sekretær i 1968
 • LKS hadde en periode tre ansatte: Landssekretær, studentsekretær, barnehagesekretær

 

Endring av målsetting

 • Fram til 1969 ble skolens kristendomsundervisning sett på som kirkens dåpsopplæring. Da kom ny lov om grunnskolen.
 • "Lærerne og barna for Kristus" ikke lenger gangbart.
 • I stedet: "Den som står stille, fører ikke arven videre. Derfor går vi!"

 

75 år 1984

 • 1970 og 1980-årene var glansperioden.
 • Jubileumslandsmøte på Solborg 1984
 • Ca. 4000 medlemmer, 26 studentlag, 56 lokallag

 

Nytt navn:

 • Kristent Pedagogisk Forbund fra 1988
 • De siste årene endret til Kristent Pedagogisk Forum
 • Nå ikke bare for pedagoger, men åpent for alle som kan slutte seg til KPF's ide og formål.

 

Organisasjonen sliter i en post-moderne tid

 • Prosjektet "Skal - skal ikke" har vært en opptur og en nyvinning

 

100 år i 2009: Hva nå KPF?

Powered by Cornerstone