Bli medlem

Det er nødvendig at noen tar et særlig ansvar for at verdi- og livssynsspørsmål får innsiktsfull og god behandling i skole og barnehage.

Er du en engasjert kristen pedagog i skole eller barnehage? Er du opptatt av at barna skal lære å forstå vår kristne kuturarv og kristne verdier? Brenner du for at barn og unge skal møte trygge, reflekterte og dyktige lærere? Kristent Pedagogisk Forum er til for både pedagoger og andre engasjerte mennesker.

 

- Medlemsskap i KPF gir deg medlemsbladet - "Dannelse" - utgitt av KPF. Dette medlemsbladet er til for å sette fokus på lærerens viktige rolle i samfunnet og for å inspirere og engasjere lærere og pedagoger rundt om i landet.

- KPF vil i tillegg til dette tilby mulighet til å delta på diverse arrangementer rundt om i landet. Disse vil være av forskjellig art, men vil alle ha viktige tema på agendaen.

- Fellesskap er en viktig nøkkel for å stå sterkt som en trygg og tydelig kristen pedagog. Med fokus på eleven, og et kristent verdigrunnlag, står vi sammen om å være pedagoger med en unik mulighet til å løfte frem god undervisning og gode holdninger. 

 

Under følger diverse former for medlemsskap. Medlemskontingenten betales månedlig med avtalegiro. 

Powered by Cornerstone