Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole

Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole.

Vil ha leken tilbake i skolen

Rektor føler hun nesten gjør noe ulovlig når hun gir disse førsteklassingene en time frilek daglig. Nå skal norske seksåringers...
Powered by Cornerstone