«Relevans 8 – Samfunnsfag for ungdomstrinnet» kan ikke anbefales

av: Bjørn Are Davidsen, fagsjekk.no & styremedlem i KPF 
Publisert først på www.fagsjekk.no.

I en ny dybdeartikkel viser vi at Relevans 8 – Samfunnsfag for ungdomstrinnet (Gyldendal 2020) har for store svakheter til å anbefales.

Boken har gode intensjoner og holder seg til sentrale punkter i læreplanene. Det betyr ikke at resultatet er like godt. Dessverre inneholder den for mye feil, tendensiøse påstander og utelatelser som etterlater feil inntrykk.

Kommentarer og innspill i en slik kritikk får ikke frem alle slags nyanser, forbehold og mulige eller viktige perspektiver. De bør likevel være tilstrekkelige til å vise at læreboken svikter på for mange avgjørende punkter.

 

Powered by Cornerstone