Uforsvarlig kildesjekk fra Gyldendal

For tiden debatteres om Gyldendal forlag har gjort en forsvarlig jobb med kildesjekk for Marte Michelets bok "Hva visste motstandsbevegelsen?".

av: Bjørn Are Davidsen

For tiden debatteres om Gyldendal forlag har gjort en forsvarlig jobb med kildesjekk for Marte Michelets bok Hva visste motstandsbevegelsen? Så langt har kritikken vært skarp, også fra etterkommere av flere som er omtalt i boken, og ikke bare fordi innvendinger og spørsmål fra forlagets konsulenter kan ha blitt overprøvd.

En av kommentarene er at «Når vi kjøper en sakprosabok fra et velrennomert forlag, forventer vi at arbeidet er gjort rett og redelig».

Vi har derfor vurdert forlagets jobb med en annen sakprosabok, en lærebok som har vært brukt i over ti år og fortsatt brukes i noen skoler i 2020: Gaia7 – samfunnsfag for barnetrinnet.

For å gjøre dette relativt fokusert og oversiktlig, har vi sett på bare to sider (side 60 og 61) om naturvitenskapens utvikling på 15- og 1600-tallet.

Konklusjonen fremgår av tittelen på dybdeartikkkelen: Gaya 7 fra Gyldendal kan ikke anbefales.

Hadde bare to-tre av påstandene vært feil eller misvisende, ville det vært grunn til bekymring. Når over 20 av 28 påstander på bare disse to sidene er feil, misvisende eller irrelevante, gir læreboken ingen tillit til forlagets evne til kvalitetssikring og kildesjekk.

 

Bilde:Greg Rakozy på  Unsplash 

Powered by Cornerstone