Kandidater til valg 2017

I desember holder KPF valg til representantskapet - vårt øverste organ.

Følgende kandidater stiller til valg i 2017: 

Ingebjørg Kari Bjorvand Hillestad - 44 år - Oslo
Bjørn Leirvik - 59 år - Treungen
Øystein Lund - 58 år - Tromsø
Gunnar Skaar - 67 år - Marnardal
Solveig Skjerdal - 60 år - Årnes
Hugne Johan Sjo - 68 år - Stavanger
Linda Oftedal Jakobsen - 64 år - Lyngdal (stiller til valg som vara)

Slik foregår valget:

Alle medlemmer i KPF kan stemme i valget. Du kan stemme på inntil 5 (fem) kandidater. Totalt skal 5 (fem) personer velges inn i representantskapet. De fem med flest stemmer får sete i representantskapet. De resterende to blir vararepresentanter. Siste frist for å avgi stemme er 31. desember, kl. 23.59. 

Stemmegivning kan skje per e-post eller som post-stemmer. Send dine stemmer på e-post til post@kpf.no eller via brev til Kristent Pedagogisk Forum, Holbergs plass 4, 0166 Oslo. Merk e-posten / brevet "valg 2017". 

 

Powered by Cornerstone