KPF - Fokus på verdier i skole og barnehage

Kristent Pedagogisk Forum er en organisasjon som er til for lærere, lærerstudenter og andre engasjerte med et verdigrunnlag basert på bibelske prinsipper. Organisasjonen har som mål å la verdiene, grunnlaget og kulturarven som kristendommer innebefatter komme til syne i skolen gjennom det arbeidet hver enkelt lærer gjør. Skolen er en av de viktigste arenaene for kunnskap- og verdiformidling. Her møter barn og unge voksenpersonene som vil fungere som forbilder, veiledere og premissleverandører for grunnleggende verdier i livet.

KPF sier ikke at vi skal ha forkynnelse i den offentlige skolen, men ønsker at lærere skal kunne oppleve at de kan ta med seg sin tro på arbeidsplassen, uten å gå på kompromiss med lovverket. Som kristen pedagog har du en unik mulighet til å løfte frem god undervisning og gode holdninger. Organisasjonen er derfor til for å kunne være en støttepartner for læreren, og for å kunne legge til rette for fellesskap og læring. 

Vi ønsker at barn og unge skal kunne lære om kristne verdier og kristen kulturarv i skolen.
Vi ønsker at barn og unge skal kunne kjenne til kristen tro som en naturlig del av det norske samfunnet.
Vi ønsker å være til god støtte og inspirasjon for deg som lærer og pedagog.

 

HVA KPF TILBYR

FORMIDLING

Tidsskriftet for skolen – ”Dannelse” – utgis av KPF i samarbeid med Tankesmien Skaperkraft og FrekkForlag for å være til inspirasjon og sette fokus på lærerens viktige rolle. Tidsskriftet ønsker å inspirere med slagordet ”21st scentury skills”.

FELLESSKAP

Lærerstudentene samles jevnlig hvert år, og KPF har et ønske om å starte opp flere lokale studentlag i ulike byer. Ønsker du lokallag i nærheten av deg? Kontakt hedvig@kpf.no
Samlinger av interesse for lærere og andre som engasjerer seg rundt om i landet foregår på også forskjellige arenaer og i samarbeid med diverse organisasjoner. Vi tror det er viktig å samles til fellesskap for å utveksle erfaringer og inspirere hverandre. 

RESSURSER

Vi ønsker å tilby verdifuller ressurser til deg som lærer via nettsiden vår. Det kan være fagartikler, link til viktige nettressurser eller enkelte lærebøker. Har du en ressurs du ønsker å dele med flere? Send en epost til post@kpf.no.

 

KPFs FORMÅL

KPF har som formål å ta ansvar for at verdi- og livssynsspørsmål får innsiktsfull og god behandling i skole og barnehage. For å gjøre dette trenger vi ressurser slik at vi kan vokse så vi kan ta større del i samfunnsdebatten som organisasjon. Vi ser også muligheter til å sette i gang andre viktige prosjekter, eksempelvis å starte opp mentorprogram for unge lærere. Vil du bli med?

Powered by Cornerstone