Valg til representantskapet i KPF

I desember holder KPF valg til representantskapet - vårt øverste organ. Alle medlemmer i KPF kan stille / foreslås til valg. Har du forslag til kandidater? Send dine forslag på epost til post@kpf.no eller via brev til Kristent Pedagogisk Forum, Holbergs plass 4, 0166 Oslo

Informasjon om kandidatene og stemmegivning kommer i desember.

Powered by Cornerstone